Her er det ikke stor aktivitet. Kanske du har lyst til å bidra ?

Noe på hjertet? Skriv det ned!

Her kan alle komme med innlegg som har med undervisning og skole å gjøre. Det er veldig bra dersom dere kommer med forslag til hvor man kan finne undervisningsstoff på Internett. Slik kan vi bygge opp en skikkelig lenkesamling på hjemmesida til JakPlan