• Tips en venn
  • Skriv ut
  • Share
    • Share on Delicious Del på MySpace
    • Share on StumbleUpon Del på StumbleUpon
    • Share on Digg.com Del på Digg
    • Share on Delicious Del på Delicious

BIBBEN- Et driftssikkert nettbasert bibliotekprogram

"Bibben" er navnet på dette systemet som i sin tid ble utviklet av  IT-Senteret i Tromsø kommune sammen med CustomPublish A/S . Pedagogisk er dette en nyvinning fordi det kan nås av elever og lærere fra hvilken som helst maskin som har Internett, og elevene vil kjenne igjen bøker ved hjelp av forsidebilder..

Systemet har nå vært i drift for alle skolene i Tromsø kommune i 17 år. På den tiden er flere kommuner kommet med bl.a. Haugesund kommune. Erfaringene er meget positive. Dette er morgendagenes biblioteksystem. I linken til høyre (billig nettbasert biblioteksystem) har du tilgang til å søke etter bøker / ressurser på samtlige skoler i Tromsø, Haugesund, Karlsøy, Kåfjord.  Hvis din kommune/skole ikke har lignende system fra før så vil det lønne seg å ta kontakt med CustomPublish (www.custompublish.com) eller til JakPlan AS. (janak@jakplan.no). Systemet er også  billig. Både i etablering og bruk. En lissens for en skole pr. år ligger nå på ca. 4000 kr.Tip a friendTips en venn