Følg med JakPlan på FB. Her finner du flere gode forslag til IKT-aktiviteter

HER FINNER DU ADRESSENE BAK QR-KODENE I BOKA SKOLEÅRET 2017-2018

Linkene under er stort sett d e samme som tidligere, men nye ting er kommet til og de er fortsatt høyst aktuelle. Klikk på linkene og finn gode aktiviteter til elevene. Her er det du som pedagog som må styre.