Et motto for JakPlan er å gjøre ting enkelt.

 • Tips en venn
 • Skriv ut
 • Share
  • Share on Delicious Del på MySpace
  • Share on StumbleUpon Del på StumbleUpon
  • Share on Digg.com Del på Digg
  • Share on Delicious Del på Delicious

Nettbasert planlegging av undervisning

IMG_20190423_143327

KlarPlan bør være framtidas måte å planlegge god og systematisk undervisning på. 

 

Planlegg undervisningen på nettbrett, mobil eller PC. 

 KlarPlan

Et verktøy for lærere! 
Programmet henter live opplysninger fra UDIR sine hjemmesider og er derfor egnet både for grunnskole og videregående skole. På en enkel måte kan man dermed bruke, gjøre seg bevisst på og å få god oversikt de sentrale målsettingene som brukes i fagene. 

Programmet har ingen tilgang til navn på elever, så sikkerhet i forhold til det er ivaretatt. Når en lærer registrerer seg som bruker legger  hun/han inn sin skole-tilhørighet. Deretter legges den personlige timeplanen inn i tabellen med opplysninger om klassenavn og fag. Lærere kan registrere seg via sin facebook-konto, eller manuelt ved å be om konto.

Programmet har mange nyttige funksjoner som gjør planleggingsarbeid og undervisning  enklere. En funksjon som bør nevnes her er muligheten for samarbeid mellom lærere, der alle som jobber med en klasse kan se hva de andre faglærerne planlegger.

Programmet er lett å lære.  Det koster kr.195  pr. lærer/skoleår å bruke programmet. Lager du konto nå så kan du bruke klarplan helt til skoleårets slutt i 2021. Henvendelse om betaling kommer til din registrerte epostadresse. Har du spørsmål eller kommentarer så kan du sende en epost til post@jakplan.no. 
Kontakt JakPlan AS på post@jakplan.no dersom frikjøp for en skole eller kommune ønskes. 

Velkommen som bruker. 


Tip a friendTips en venn