www.jakplan.no

Kladdebok med mening.

En lærerplanlegger som er billig og uunnværlig

IMG_20170827_114235_600x450

Boka har vært i bruk i mange skoler og hos enkeltlærere i snart 30 år. Den har ikke forandret seg mye.

Nå har boka vært på markede i snart 30 år, og tross mer bruk av IKT til planlegging så er det fortsatt mange som liker å bruke vanlig papir og blyant  for å planlegge og notere. Boka har ikke farandret seg mye, og forhåpentligvis vil mange fortsatt velge boka.
JakPlan har nå både en digial og en manuell mulighet for å planlegge undervisning. KlarPlan er et produkt som nesten ingen enda  har oppdaget, men vi har tro på at bruken vil komme etterhvert. Alt er laget for å være enkel i bruk, noe som også ukeplanboka er.