www.jakplan.no

Pass på! Ukeplanboka er uunnværlig dersom du begynner å bruke den.

PRIVAT BESTILLING OG/AND FOREIGN ORDERS

Bruk dette bestillingsskjemaet dersom du ønsker ei bok eller at du går sammen med kollegaer om kjøp av flere. 
Oppgi korrekt mobilnummer slik at fakturering kan skje via efaktura og vipps. 
Pris pr bok er nå Kr. 128,-.   I tillegg kommer mva (i Norge) og frakt. 

For everyone who orders here, the invoice will be sent by e-mail.
Use this order form if you want a book or if you join forces with colleagues to buy more.
Price per book is now NOK 128,-. 

Frakt


(This is for customers in Norway). 
Billigste alternativ er Norgespakke. Posten krever at den som skal motta pakken oppgir sitt private telefonnummer. 

Meldinger til JakPlan.