www.jakplan.no

Her kan skolene bestille ukeplanbok til sine lærere

BESTILLINGSSKJEMA FOR OFFENTLIGE INSTITUSJONER

Husk å oppgi organisasjonsnummer for din kommune eller fylke. Pris pr bok er  kr. 128 +mva og frakt.  
 
OBS: Dersom kommunen din  forlanger bruk av av rekvisisjon så send den på epost til post@jakplan.no. Da kan dere se bort fra en del av det som står i skjemaet under.  
 

 
Epostadresse til bestiller eller enhet
VIKTIG

JakPlan forholder seg til E-faktura for alle offentlige bestillinger. Sjekk derfor at organisasjonsnummeret til din kommune eller fylke er korrekt. 

Ønsket levering