www.jakplan.no

Skoler over hele Norge kjøper ukeplanbøker til hele kollegiet. Skoler i kommuner som Røros, Drammen, Kristianand og Tromsø gjør dette

Skoler kjøper ukeplanbøker til hele kollegiet

Skoler over hele landet har oppdaget den pedagogiske verdien av boka.
Mange store skoler har nå oppdaget verdien i at hver lærere har sin ukeplanbok. Det er lærerne veldig takknemlige for. Dette verktøyet er blitt uunnværlig, og dermed slipper hver enkelt utgiftene med å skaffe seg boka personlig for hvert år. Store skoler på bl.a. Karmøy, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Drammen er nå faste kunder hos JakPlan.