www.jakplan.no

BIBBEN- Et driftssikkert nettbasert bibliotekprogram

"Bibben" er navnet på dette systemet som i sin tid ble utviklet av  IT-Senteret i Tromsø kommune sammen med CustomPublish A/S . Pedagogisk er dette en nyvinning fordi det kan nås av elever og lærere fra hvilken som helst maskin som har Internett, og elevene vil kjenne igjen bøker ved hjelp av forsidebilder..

Bibben har nå vært i drift for alle skolene i Tromsø kommune i over 20 år. På den tiden er flere kommuner og enkeltskoler kommet med.  Erfaringene er meget positive. 
I dette systemet registrerer du all lærebøker og låner dem ut til elever. Full kontroll på  beholdningen. 
Dette er morgendagenes biblioteksystem. I linken til høyre (billig nettbasert biblioteksystem) har du tilgang til å søke etter bøker / ressurser på samtlige skoler som bruker programmet.  
Hvis din kommune/skole ikke har lignende system fra før så vil det lønne seg å ta kontakt med CustomPublish (www.custompublish.com) eller til JakPlan. (janak@jakplan.no). 
Systemet er også  billig. Både i etablering og bruk.