www.jakplan.no

Nettbasert biblioteksystem

"Bibben" er navnet på dette systemet som er utviklet av  IT-Senteret i Tromsø sammen med CustomPublish A/S . Pedagogisk er dette en nyvinning fordi det kan nås av elever og lærere fra hvilken som helst maskin som har Internett, og elevene kjenner igjen boka ved hjelp av forsidebilder..

Systemet har nå vært i drift for alle skolene i Tromsø kommune i 13 år. På den tiden er flere kommuner kommet med bl.a. Haugesund kommune. Erfaringene er meget positive. Dette er morgendagenes biblioteksystem. I linken til høyre (billig nettbasert biblioteksystem) har du tilgang til å søke etter bøker / ressurser på samtlige skoler i Tromsø, Haugesund, Karlsøy, Kåfjord.  Hvis din kommune/skole ikke har lignende system fra før så vil det lønne seg å ta kontakt med CustomPublish (www.custompublish.com) eller til JakPlan AS. (janak@jakplan.no). Systemet er også  billig. Både i etablering og bruk. En lissens for en skole pr. år ligger nå på ca. 3000 kr.