• Tips en venn
  • Skriv ut
  • Share
    • Share on Delicious Del på MySpace
    • Share on StumbleUpon Del på StumbleUpon
    • Share on Digg.com Del på Digg
    • Share on Delicious Del på Delicious

FRIKJØP AV KLARPLAN FOR SKOLER OG KOMMUNER

Veiledende pris for bruk av KlarPlan er nå  290 kr. (+ moms) pr. bruker pr. år. 
For skoler og kommuner gis det rabatt i forhold til antall brukere som ønskes kjøpt. Fyll derfor ut og send skjemaet under så vil dere få et tilbud på frikjøp av KlarPlan. 

Tip a friendTips en venn